Общи условия за договор с уебсайта www.1book4me.com

Уебсайтът www.1book4me.com (За по-кратко "Уебсайта" ) е притежание на Макса дизайн ЕООД, ЕИК 201427271, със седалище БЪЛГАРИЯ, гр. Варна 9010,бул. "Осми Приморски полк" No 135, бл. 36, вх. А, ет. 1, ап. 2 (За по-кратко "Собственик" или "Изпълнител"), чрез който се изпълнява поръчката за печат и доставка на персонализирана от клиента (За по-кратко "Възложител" или "Потребител") книга или (За по-кратко "Продукт" ).

Целта на този документ е регламентирането на договорни отношения между Собственика, който предоставя с изричното съгласие на Възложителя избраният от него по електронен път (по-конкретно посредством интернет връзка през сайта www.1book4me.com, притежание на Собственика ).

1. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА НА ПРОДУКТ

За да пазарува от Сайта, Потребителят може да действа като гост или като регистриран потребител, със собствен профил в Сайта. И в двата случая е необходима регистрация на Потребителя.

Във връзка с регистрацията:

Настоящите и изложените тук условия по договора са поместени в сайта www.1book4me.com, притежание на Собственика, като по този начин всеки потребител има възможността да се запознае с тях, да ги принтира и да бъде своевременно информиран отностно условията по договора за придобиването на съответния Продукт.

С приемането на настоящите Условия, Възложителят изрично и безрезервно се съгласява за извършване на дейностите по събиране на дължимите суми от страна на Собственика, необходими за придобиването на продукта.

Настоящите Общи Условия, свързани с конкретното искане, направено чрез Интернет, представляват съдържанието на договора между Собственика и Възложителя, като при това Възложителят потвърждава изрично, че е прочел, разбрал и приел тези условия.

Собственикът, трябва да изпрати потвърдителен имейл за направената от страна на Възложителя поръчка в максимален срок до 24 часа, считано от момена на приемане на условията и потвърждаване на самата поръчка.

Възложителят може да се информира относно настоящите Общи условия, които са изложени постоянно и на лесно достъпно място на https://1book4me.com/terms_of_use.html . Цялата информация, предоставена на тази страница може да бъде принтирана, изтеглена или изискана от Собственика във всеки един момент, чрез изпращане на електронна поща на имейл адраса ни hi@1book4me.com .

Изискването на информация или представянето на рекламация от страна на Възложителя се извършва по електронен път на посочения в предходната алинея имейл адрес на Собственика. При получаването на такива, Собственика ще извести по обратен път с потвърдително писмо, включващо идентификациионен номер на казуса.

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

С този договор Собственикът се задължава да предостави на Възложителя, договарения продукт, който той е заявил през сайтa www.1book4me.com в замяна на определена цена и съблюдавайки изложените тук условия.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

3.1. ДОСТАВКА

Собственикът се задължава да изпрати продукта в перфектно състояние на посоченият във формуляра за поръчка от Възложителя адрес, като се съгласява изрично с посочените Общи Условия. Собственикът не носи отговорност за грешки, причинени в доставката, както и когато данните, въведени от възложителя, не отговарят на действителните или са били пропуснати.

Освен ако страните не се договорят за друго, то Собственикът ще достави продукта, като прехвърля фактическото притежание или контрол на човек посочен от Възложителя в момента на договарянето.

Що се отнася до сроковете за доставка, ние ще се опитаме да обработим и изготвим поръчката на Възложителя в срок, определен за всеки продукт. Въпреки това, времето за производство и транстпорт може да варира, така че доставката на продуктите в някои случаи е примерно. Поради използването на различни куриерски услуги от трети страни, времето за доставка не следва да представлява част от тези условия и изисквания, а Собственикът не носи отговорност за загуби или разходи, които могат да възникнат в резултат на забавяне на доставката на поръчката. Тези отговорности са за сметка на съответната куриерска фирма, отговорна за конкретната доставка.

Всяка отделна поръчка представлява отделен договор.

Ако поръчката не бъде взета от страна на Възложителя, това по никакъв начин не задължава Собственика да възстанови платената сума на Възложителя.

Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

3.2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Собственикът не носи отговорност в следните случаи:

3.2.1. Грешки, забавяне при въвеждане на данните във формуляра на сайта, както и бавна или пропаднала интернет връзка, а също така и други форс-мажорни условия, независещи от Собственика. Въпреки това Собственикът остава на разположение за отсраняване на възникнали проблеми, предлагайки подкрепата си на Възложителя за бързото и удовлетворително разрешавана на проблема.

3.2.2. Неактивна електронна поща, която е била предоставена по време на задаване на поръчката през сайта на www.1book4me.com.

3.2.3. Грешки или повреди, причинени от използването на външен за сайта www.1book4me.com продукт, както и неефективното използване и недобросъвестност от страна на Възложителя.

3.2.4. Собственикът има абсолютната отговорност за качеството на продукта, приемайки го за връщане, ако Продуктът е произведен с дефект или не отговаря на заявения през сайта www.1book4me.com Продукт. В такъв случай Собственикът поема разходите, направени в резултат на такова връщане, единствено когато Възложителят съобщи за дефекти по качеството и грешки в печата, в рамките на максимален срок от четиринадесет календарни дни от датата на доставка и продуктът не е бил ползван или променен. Собственикът отхвърля всякаква отговорност във връзка с възможни счупвания/наранявания или дефекти в продукта, причинени след доставката. За целта при получаването на доставката от куриера Възложителят трябва да се увери, че Продуктът е доставен без дефекти и малформации, причинени в следствие на неправилен транспорт. В противен случай трябва да се покаже на куриера за наличието на такива и съответно пратката следва да бъде върната на куриера. Ако дефектите са причинени от неправилното транспортиране, то на Възложителя ще бъде изготвен нов Продукт. Собственикът е отговорен за гарантирането, че Ви е дадена възможността за правилно попълване на всички полета за персонализиране и са попълнени с това, което искате да се появи във всяко от тях. След завършване на процеса на покупка, Собственикът не носи отговорност за резултатите по печата, в случай че не са въведени коректно по невнимание от страна на Възложителя. Желателно и препоръчително е Възложителят да се увери, че поръчаният продукт отговаря на желания. При нужда от помощ, Възложителят може да се свърже с Изпълнителя чрез имейл адрес hi@1book4me.com.

3.2.5. Възложителят изрично се отказва от правото си на обжалване по договора, при констатация на дефект, причинен не по вина на Изпълнителя, в случаите на опоменати по-горе. В случай на неспазване на условията по договора от страна на Изпълнителя, се предвижда възстановяване на платената от Възложителя сума в пълнен размер, само и след връщането на Продукта на Изпълнителя.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА

Възложителят се задължава да заплати услугата в пълен размер и съгласно условията изложени в тази точка.

4.1.1. РАЗМЕР Заплащане от страна на Възложителя в пълен размер на сумата, обявена като цена на конкретния продукт в интернет страницата 1book4me.com, освен в случаите на печатна грешка или при изричен отказ на поръчката от страна на Възложителя в срок от 20 часа от получаването на удоведомителното електронно писмо, потвърждаващо получената поръчка. Цената по изработването на продукта е обявена в национална валута (BGN / лева), с включен данък ДДС. В Цената не са включени разходите за доставка, евентуални такси при плащане, митнически такси и други подобни.

В случай на грешка в цената на поръчаният продукт, Собственикът на сайта ще информира във възможно най-кратък срок Възложителя, като предложи възможност за анулиране на поръчката или корекция на цената. В случай на невъзможност за осъществяване на контакт между Собственика и Възложителя, поръчката се счита за анулирана, като се възстанови изплатената сума, ако съществува такава, БЕЗ право на каквото и да е обещетение.

Крайната цена на комплексната услуга може да включва: данъци и такси, размера на надбавки и отстъпки по допълнителните разходи - напр. разходи по доставката, начини на плащане, и т.н., засягащи Възложителя, и които ще трябва да бъдат изрично обявени и приети от Възложителя.

4.1.2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Възложителят е задължен да извърши плащането в пълен размер чрез установените в Уебсайта методи на плащане - банков превод. Заплащането трябва да бъде извършено в рамките на 1 работен ден /24 часа/ след получаване на потвърдителния имейл, т.е. ако поръчката е направена в петък, събота или неделя, срокът от 24 часа започва да тече/изтича след настъпване на новата работна седмица. Поръчката се стартира след получено плащане по банкова сметка. Допълнителните разходи, такси и/или комисионни на финансови институции свързани с някои методи на плащане, независещи от Изпълнителя, са за сметка на Възложителя.

4.2. РАЗТРОГВАНЕ НА ДОГОВОРА

Възложителят, в позицията си на потребител, може да изиска разтрогване на договора сключен със Собственика на сайта 1book4me в срок на 14 дни без необходимост от обосновка, считайки се от деня на доставката на продукта. В случаите при поръчка и доставка на персонализирани от страна на Възложителя продукти (например книги или други продукти, съдържащи персонализирани текстове, като имена, посвещения и др.), имайки предвид техния характер, договорът не може да бъде разтрогнат. Разтрогване на договор в случаите на поръчка на персонализирана книга може да стане в срок не по-късно от 20 часа, считано от момента на регистриране на поръчката в системата и в случаите, когато отговаря на условията за връщане, упоменати в 3.2.4. Също така, това е и периодът, в който Възложителят може да направи корекции по направената вече поръчка, без каквато и да е наказателна сума. Веднъж изтекъл този период, дължимата сума от страна на Възложителя не е оспорима.

В случаите, в които Възложителят желае да се възползва от правото си за разтрогване на договора, то той е длъжен да уведоми за това си решение чрез декларация изпратена на електронна поща hi@1book4me.com, в която чрез недвусмислен и ясно изразен текст е написано желанието за прекратяване на договора. В декларацията също така трябва изрично да са изписани номера на поръчката, датата на получаване, име и презиме на Възложителя, както и неговия адрес и телефонен номер.

В случай на разтрогване на договора в случаите опоменати по-горе в 4.2 от страна на Възложителя, Собственикът на сайта ще възстонови всички получени по изработката на продукта разходи. Допълните разходи по такси, надбавки и/или отстъпки заплатени от Възложителя към трети лица, подлежат на договорни отношения, независими от тези със Собственика.

Ако Продуктът, за който се изисква прекратяването на договора по молба на Възложителя отговаря на условията за връщане, Собственикът ще възстонови сумата незабавно след получаването на върнатия Продукт или копие от разписка на транспортната фирма, която ще извърши връщането на Продукта на Собственика. Разходите по връщането в случаите при прекратяване на договора от страна на Възложителя са за негова сметка.

Възложителят се зъдължава да изпрати или върне директно Продукта на Собственика на 1book4me.com на следния адрес: гр. Варна, ул. Мир 6, ет.3 в срок от 14 четиринадесет дни, считано от датата на обявяване на правото за връщане на продукта по гореизложените условия. Разходите по възстановяването на продукта са изцяло за сметка на Възложителя.

Възложителят е отговорен за обезценяването на продукта, в следствие на неправилна манипулация и използване на продукта за цели, различни от предвидените, имайки в предвид същността му.

Възложителят ( Потребителят ) има правото да откаже поръчката единствено ако:
  1. Изпълнителят не е доставил поръчката в срок от 30 работни дни, считани от датата на нейната поръчка.
  2. В случай на наличие на дефекти. Например печатни грешки, размазан печат. ( Приемайки за даден факта, че продуктът е бил проверен за липса на повреда от транспортирането му, още при самото му получаване и не по-късно от 14 дни, считани от получаването на продукта ).
    От наша страна се прави контрол на качеството на продукта преди да бъде изпратен, като по този начин са намалени максимално рисковете от получаване на повреден или некачествен продукт.

4.3. ОТГОВОРНОСТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Възложителя в момента, в който Възложителят или посоченото от него трето лице (получател на стоката), различно от куриера, приеме стоката.

Възложителят се задължава да потвърди състоянието на продукта в момента на доставката в присъствието на куриера и с прилагането на саморъчен подпис потвърждава отсъствието на повреди, причинени от неправилен транспорт.

5. РЕШЕНИЕ

Собственикът и възложителят могат да преценят, че този договор е прекратен поради някоя от причините, установени в законите, и по-специално за нарушаване на настоящите Общи условия. Прекратяването на договора може да се осъществи, като се свържете с другата страна на: пощенския адрес, предоставен от възложителя при договарянето на услугата, и на адреса на собственика, надлежно идентифицирайки договора, който ще бъде решен.

6. ЗАПАЗЕНИ АВТОРСКИ ПРАВА

Собственикът на Уебсайта изрично обявява, че съдържанието, програмирането и дизайнът на сайта 1book4me.com са изцяло с защитени авторски права, забраняващ изрично репродуцирането, връзката, разпространението и преработката на тези елементи, освен с абсолютното съгласие на Собственика.

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Данните, предоставени от Възложителя в съответствие с настоящите Общи условия, ще бъдат третирани при условията, посочени в Декларацията за поверителност, публикувана на уебсайта.

8. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

8.1. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.

8.2. Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн магазина ще бъдат решавани:

8.3. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общтите условия.

8.4. Собственикът запазва правото да променя Общите условия за използване на Уебсайта, като задължително публикува актуалните Условия на Уебсайта, както и датата на последна актуализация.

Последна актуализация: 1 март 2018 г.